Консултиране и съдействие

Консултиране

Тъй като нашата цел е да намерим решение на проблема, с който се обръщате към нас, така, че не просто да го загърбите, а да получите резултат, от който наистина да сте доволни, още при първия ни разговор се стремим да преценим какво е най-ефективното съдействие, което ще реши въпроса.

 

Това, което обичайно ще можете да получите:

         Консултация – може да е устна или писмена, в зависимост от целите ви. Ще ви даде яснота какъв подход да изберете за разрешаването на проблема, с толкова детайли, колкото са ви необходими за да предприемете директно последващо действие.

Когато сте дошли за решаването на конкретен спор, в края на консултацията ще получите нашата преценка дали е препоръчително да започнете разрешаването му с личен разговор с другата страна, да преминете към организирани преговори, ангажиране на правен консултант, медиация с неутрален експерт, или арбитражен или съдебен процес. Обикновено препоръчваме медиация, когато отношенията са важни и ще продължите да имате контакти с другата страна и в бъдеще, или когато решението ви трябва максимално бързо. Други случаи, при които е подходяща медиация, можете да видите тук. Съдът би бил подходящ като крайна мярка, особено, когато вече са пробвани други методи и не са дали резултат, или има данни, че другата страна е недобросъвестна.

         Изготвяне на писмено становище - ако ви е необходим по-детайлен анализ на ситуацията и конкретни препоръки, ще изследваме възможностите, така, че да имате аргументи за и против няколко възможни варианта.

 

         Изготвяне на споразумение или договор - когато искате да се договорите - преди да сте влезли в отношения, или след като сте разрешили спор, ще ви помогнем да формулирате възможно най-точно договорките си в кратък и ясен текст, който да създаде дългосрочна стабилност.

         Изготвяне на клаузи за арбитраж и медиация в договори

      Примерни клаузи за арбитраж и медиация можете да видите тук.

         Съдействие и представителство в преговори - когато е необходимо да преговаряте, можем заедно да изготвим стратегията ви за преговорите и да я адаптираме след всяка ваша среща с партньора ви, или да участваме заедно с вас на преговорите, или вместо вас, когато имате съображения за това.

         Съдействие и представителство при медиация -когато преценим заедно, че си заслужава да се опита с медиация, ние ще помогнем при избора на медиатор, ще предложим медиация на другата страна по спора, ще изготвим стратегия за процедурата по медиация, и ще участваме и ще ви съветваме по време на процедурата.

 

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини